Services

Wij zorgen voor de op- en overslag van uw product. We werken met deskundige mensen in een doelmatig machinepark.

Uw product wordt op de juiste wijze gekoeld tijdens de op- en overslag. Dit verloopt volgens een top logistiek schema. We zorgen voor verlading volgens uw planning, sorteren uw product op kwaliteit, controleren versheid en plannen afspraken nauwgezet in.

Verder etiketteren en labellen wij producten volgens een zeer precieze codering. Zo weten u en wij zeker dat het proces vloeiend verloopt.